ASP Ozono Barcelona Catalán

ASP Asepsia Barcelona aporta solucions destinades a la desinfecció i purificació d'aire, aigua i aliments, a través del disseny i implementació de sistemes basats en la generació d'ozó, la llum ultravioleta i l’alta filtració ambiental. D'aquesta manera, s'ofereixen serveis destinats a la desinfecció ambiental i eliminació de males olors, la higiene i seguretat alimentària o el tractament d'aigües. També compta amb una divisió d'ozó per a l'agricultura.

L'equip de professionals d'ASP Barcelona assessora els empresaris i professionals catalans a la recerca de la millor solució a les seves necessitats i / o problemes amb propostes personalitzades. Per això segueix una metodologia de treball que té tres passos: diagnòstic inicial, implementació del sistema ASP i seguiment periòdic per assegurar eficiència i eficàcia.

Barcelona, ​​una de les principals ciutats europees, amb gran teixit econòmic i industrial i forta presència del sector serveis, troba a ASP un gran aliat per al desenvolupament dels seus negocis. Està present a sectors molt diferents, com hostaleria, bars, restaurants, hotels, indústria alimentària, agricultura, oficines, tanatoris, sales de joc, hospitals, escoles infantils ...

ASP Asepsia té més de 20 anys d'història. Dissenya i fabrica els seus equips, assegurant la màxima qualitat i complint els més alts estàndards internacionals. Posseeix la certificació ISO 9000/2000.